IBC ADR

Vi er din pålitelige partner for tetthetsprøving og trykktesting av IBC-containere innen anleggsbransjen.

Tjenesten inkluderer:

 

Tretthetsprøving og trykktesting

Vi tilbyr grundige tetthetsprøver og trykktesting av IBC-containere i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder.

 

 

ADR-kompetanse

Vårt team har ADR-kompetanse og kan håndtere IBC-containere som inneholder farlige stoffer.

 

 

Periodiske kontroller

Vi utfører periodiske kontroller av IBC-containere, hvert 2 ½ år og kontroll av innvendig tilstand hvert 5. år.

 

 

Godkjenning og seritisering

Vi sikrer at dine IBC-containere er godkjent i henhold til ADR/RID 2019 og oppfyller alle krav til merking og sertifisering.

 

 

Kundeservice:

Vårt dedikerte team er her for å svare på dine spørsmål og hjelpe deg gjennom hele prosessen med tetthetsprøving og trykktesting av IBC-containere.

 

Hvorfor velge oss?


Erfaring og ekspertise: Med mange års erfaring og ekspertise innen kontroll og sertifisering av farlig gods, kan du stole på at vi leverer pålitelige tjenester av høy kvalitet.


Sertifisering og kvalitet: Vi er sertifisert og overholder alle gjeldende forskrifter og standarder for tetthetsprøving og trykktesting av IBC-containere.


Kundetilpasset tilnærming: Vi tilpasser våre tjenester for å møte dine spesifikke behov og sikre at dine IBC-containere oppfyller alle krav til sikkerhet og kvalitet.