Kran og løfteutstyr

 

Norsk Kransertifisering AS er dedikert til å levere profesjonell og pålitelig sakkyndig kontroll av kraner og løfteutstyr. Vår spisskompetanse og erfaring gir våre kunder trygghet i å vite at deres utstyr er i samsvar med de strengeste standarder og regelverk.

Tjenesten inkluderer:

Sakkyndig kontroll:

Vi utfører grundige og pålitelige inspeksjoner og tester av kraner og løfteutstyr for å sikre at de opererer trygt og i samsvar med gjeldende forskrifter.

Tilstandsvurdering:

Våre eksperter utfører grundige tilstandsvurderinger for å identifisere potensielle problemer eller svakheter i kraner og løfteutstyr, slik at tiltak kan iverksettes før det oppstår alvorlige problemer.

Risikovurdering:

Vi hjelper våre kunder med å identifisere og vurdere risikoer knyttet til kraner og løfteutstyr, og gir anbefalinger for å minimere disse risikoene.

Opplæring:

Våre erfarne fagfolk tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning for å sikre at dine ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å håndtere kraner og løfteutstyr på en sikker og effektiv måte.

Hvorfor velge oss:


Ekspertise: Vårt team består av erfarne fagfolk med spesialisert kunnskap innen sakkyndig kontroll av kraner og løfteutstyr.


Pålitelighet: Vi utfører våre tjenester med høy nøyaktighet og integritet, slik at våre kunder kan være trygge på at deres utstyr oppfyller alle relevante standarder og forskrifter.


Kundeservice: Vi setter våre kunders behov først og streber etter å levere enestående kundeservice og støtte gjennom hele prosessen.

Sertifiseringskategori - Kontroll

Kategori

Beskrivelse

G1Mobilkraner
G4Bro- /traverkraner
G7Vinsjer/spill/talje
G8Lastebilkraner
G10Hånddrevne kraner
G20Løst utstyr/løfteberedskap, se fagområde R4
RXAlle typer løfteberedskap
TXAlle typer løfte- og stablevogner
T1Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m 10 tonn
T2Skyvemasttruck / Støttebenstuck t.o.m 10 tonn
T3Svinggaffel, høytløftende plukktruck / sidestablene og førerløftende plukktruck t.o.m 10 tonn.
T4Motvektstruck / Teleskoptruck
T5Sidelaster
T6Sidelaster med løftkapasitet o. 10 tonn
T7Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn
T8Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn

T20

Trucker - Andre (BESKRIVES):

MX

Alle typer Masseforflytningsmaskiner

PX

Personløftere alle typer

BX

Bergingsvogner - alt ustyr

KX

Alle typer Klatrestillas for høyder o. 4 meter

TBX

Alle typer Trallebaner